Zakuro
(2007)

choir: Katsushika Kumin Choir, conductor: Tadashi Fujii
contrabass: Jun Ueda, congas: Masao Takagi, piano/composer: Steve Dobrogosz
text: Tomihiro Hoshino
NICHINICHI-SO

AKI NO AJISAI

ZAKURO

INOCHI

KOSUMOSU

English translation

Katsushika Symphony Hills Hall, Tokyo, Oct. 19 2008

© 2008 Sand Castle Music Inc
dobrogosz.com